Taktické cvičení 17. 11. 2018.

28.11.2018 20:02

Naší jednotce byl vyhlášen cvičný požární poplach. Vyjelo osm členů naší výjezdové jednotky. Námětem cvičení byla záchrana zraněných osob z budovy zasažené požárem a se zakouřením prostor. Spolu s ostatními jednotkami jsme prováděli předlékařskou první pomoc a transport zraněných na nosítkách a jejich předání zdravotníkům na shromaždišti. Cvičení probíhalo v objektu bývalé textilky Slezan ve Frýdku. Akce byla zhodnocena jako úspěšná. Dílčí nedostatky byly konzultovány s velitelem zásahu po ukončení.