Mladí hasiči:

 Mladí hasiči se scházejí každou středu od 16,00 hod u hasičárny ve Skalici. Přes zimu trénujeme v tělocvičně kulturního domu.

Všechny aktuální informace naleznete v sekci Mladí hasiči - aktuality.

Každý nový mladý hasič bude mezi námi vítán. 

 

Co děláme:

 

Povídání o mladých hasičích

Mnohokrát jsme se setkali s tím, že lidé nevědí co si pod pojmem "Mladí hasiči" představit. Většinou se domnívají, že jenom běhají s hadicemi a když je pěkně tak ještě navíc stříkají vodu někam na beton nebo v lepším případě na terče. Jenomže tahle představa je hodně zkreslená a ani zdaleka to není vše co je součástí bohaté a rozmanité celoroční činnosti našich mladých hasičů.

 

Základním kamenem činnosti kolektivu mladých hasičů je hra Plamen.

 

Hra Plamen je celorepubliková soutěž pořádaná každoročně na okresní, krajské a republikové úrovni. Vítězové jednotlivých okresních kol postupují do kol krajských, vítězové krajských do republikového finále. Plamen má dvě základních kategorie Mladší žáci (do 11 let) a Starší žáci (od 11 do 15 let).

 

Plamen se skládá ze sedmi dílčích soutěží pořádaných na podzim a jaře. (Jednotlivé ročníky Plamen se datují podle školního, nikoli kalendářního roku.) První a zároveň jediná soutěž podzimní části je Závod požárnické všestrannosti (ZPV). Všechny ostatní části Plamene – štafeta a útok CTIF, štafeta 4x60, štafeta požárních dvojic, požární útok a vyhodnocení celoroční činnosti -  probíhají v jarní části.

 

ZPV či dříve branný závod je 2 až 3 km dlouhý okruh přírodou. Na trati se nachází šest stanovišť úměrně po celé trati. Trať je značena fáborky a na každém stanovišti je nejméně jeden rozhodčí. Závod běží pětičlenné hlídky. Na jednotlivých stanovištích musí závodníci prokázat nejen fyzickou zdatnost – běh, ručkování po laně, střelba ze vzduchovky, ale i teoretické znalosti – poznávání topografických a technických značek, práce s buzolou a mapou, zdravověda, uzlování,  znalost hasebních prostředků. Za každý trestný bod se přičítá minuta k celkovému času. Vítězí hlídka, která trať absolvuje nejrychleji.

 

Útok CTIF je 75 m dlouhá trať s překážkami. Soutěží celkem 9 členů. Každý člen má přiděleno své číslo a tím je přesně určeno, co má v průběhu závodu dělat. Soutěžící musejí správně rozbalit hadicové vedení, překonat překážky (vodní příkop, bariéra, tunel a lávka), sestříknout terče pomocí džberových stříkaček, navázat správně čtyři uzly a přiřadit technické prostředky a nastoupit do dvojřadu. Velitel družstva podává hlášení a je seznámen s výsledky svého družstva. Hodnotí se správnost uzlů, technické prostředky, ale třeba i chůze po správné straně hadice nebo mluvení. Právě to nedovolené mluvení v průběhu závodu bývá pro děti nejnáročnější a vyžaduje značnou disciplínu. 

 

Štafeta CTIF  je štafetový běh pro 9 závodníků. Na devíti úsecích dráhy si soutěžící musejí poradit s žebříkovou stěnou, přenášením hadice či (prázdného) ručního hasícího přístroje (RHP), podbíháním laťky a spojováním hadic. Jako štafetový kolík slouží mladým hasičům, jak jinak,  proudnice.

 

Štafeta 4x60 m je štafetový běh se čtyřmi úseky pro čtyři soutěžící. Překážky tvoří kladina, bariéra, přenášení RHP a spojování hadic. Štafetou je opět proudnice.

 

Štafeta požárních dvojic není na rozdíl od předchozích pouhé obíhání po okruhu a překonávání překážek. Na 20m dlouhé trati soutěží pět mladých hasičů, velitel a dvě dvojice. Na konci trati je meta, uprostřed trati je upevněn hydrantový nástavec. První vybíhá velitel a oběhne metu a doběhne zpět. Pak vybíhá první dvojice. Cestou k hydrantu si vezmou hadici a proudnici a napojí hadici na hydrantový nástavec a na hadici připojí proudnici. Oběhnou metu a pokračují zpět. Nakonec vybíhá druhá dvojice, oběhne metu, nářadí (hadici a proudnici) sklidí a odnese do cíle.

 

Požární útok je dětmi jednoznačně nejoblíbenější disciplína. Cílem je spojit sací vedení připojit je k motorové stříkačce a ponořit sací koš do kádě s vodou. Zároveň spojit hadicové vedení, připojit je k motorové stříkačce a doběhnout s proudnicemi k terčům. Tyto pak v co nejkratším čase sestříknout.

 

Vyhodnocení celoroční činnosti – nedílnou součástí hry Plamen je hodnocení celoroční činnosti kolektivu. To spočívá v kontrole kroniky kolektivu – zjišťuje se jakou další činnost vyvíjí kolektiv mimo soutěží v požárním sportu. Jak uvádí směrnice pro činnost kolektivů mladých hasičů: "Má-li být úspěšně plněn výchovný cíl práce s dětmi v hasičském hnutí, nelze tuto činnost omezovat jen na získávání znalostí a dovedností v oblasti požární ochrany." Proto k činnosti mladých hasičů neoddělitelně patří výlety, besedy, vícedenní akce, návštěvy výstav a muzeí, odpracování brigádnických hodin na údržbě výstroje, výzbroje, či zbrojnice nebo životního prostředí, získávání odznaků odborností a specializací, pořádání kulturních programů, účast ve výtvarných, turistických, sportovních či jiných soutěžích nad rámec hry Plamen.

 

Z tohoto stručného výčtu je myslím zřejmé, že činnost mladých hasičů ani zdaleka není jen o běhání s hadicemi a stříkání vody. To naopak tvoří jen zlomek celoroční náplně této zájmové organizace. Dítě, které se stane mladým hasičem, se naučí nejen spoustu zajímavých a mnohdy velmi praktických a užitečných věcí, ale je vedeno ke zručnosti, bystrosti, přemýšlivosti, zodpovědnosti i disciplíně a v neposlední řadě i lepší fyzické kondici.

 

Všichni vedoucí, kteří s dětmi pracují mají pro tuto práci odbornou kvalifikaci a pravidelně absolvují školení. A co víc, vedou děti dobrovolně, ve svém volném čase a hlavně rádi.

 

 

Kolik nás je a kdy jsme začali:

V roce 2009 bylo po dlouhých letech obnovená činnost mladých hasičů.  

Družstvo mladších žáků se skládá z dětí ve věku od 6-11 let.

Družstvo starších žáků se skládá z dětí ve věku od 11-15 let.

Družstvo dorostu se skládá z dětí ve věku od 15 - 18 let.

 

Co jsme v roce 2022 dokázali:

Náš největší úspěch byl postup na krajské kolo hry Plamen, kde jsme skončili s družstvem starších na 3. místě. Družstvo mladších obsadilo v okresním kole hry Plamen 2. místo. Dorostenka Rozálka Bojková získala na krajském kole hry Plamen 3. místo.

Družstvo mladých hasičů předvedlo ukázku požárního útoku na soutěži Skalický kopec.

 

A co vy? Už jste přihlásili svoje dítě k MLADÝM HASIČŮM


Novinky

Nové webové stránky

17.01.2024 11:29
Odkaz na nové stránky naleznete vlevo v menu nebo zde: sdh-skalice.webnode.cz/?_ga=2.198713193.775266892.1709899666-2143456155.1709899666 Postupně budeme přidávat aktuality již na nové stránky. Děkujeme za pochopení

—————

Nový stroj PS12 pro mladé hasiče

18.12.2023 18:49
V listopadu 2023 byl za přispění Statutárního města Frýdek-Místek, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Nadace ČEZ zakoupen pro mladé hasiše ze Skalice dětský stroj PS 12. 

—————

MH_Postup na MČR_ krajské kolo branného závodu

20.11.2023 18:07
V sobotu 11.11.2023 se uskutečnilo v Jánských Koupelích krajské kolo branného závodu. Dovezli jsme domů 7. místo, které vybojovalo družstvo starších. Právo reprezentovat náš kraj na Mistrovství České republiky si vítězstvím vybojovalo družstvo dorostenek. Více informací a foto v sekci Mladí hasiči...

—————

MH Kvalifikace CTIF 28. 10. 2023 Hradec Králové

29.10.2023 21:00
Kvalifikační závody na olympiádu v disciplínách CTIF pro naše dívčí družstvo nedopadly, jak bychom si představovaly. Děvčata nakonec obsadila 4. místo, ale i tak si zaslouží obrovskou gratulaci. Více info a foto v sekci Mladí hasiči - aktuality. 

—————

Mladí hasiči akce roku 2023

22.10.2023 21:15
Všechny akce, kterých se účastnili naši mladí hasiči v průběhu roku a především na jaře až do prázdnin najdete na stránkách :: aktuality :: SDH SKALICE (webnode.cz). Z důvodu stálého trénování, které se vyplácí :-), nezbyl čas na vkládání aktualit zde na hlavní stránku :-). Zároveň bych ráda...

—————

MH Kvalifikace CTIF 28. 10. 2023 Hradec Králové

22.10.2023 21:06
Již od začátku září se dívčí družstvo pilně (3 x týdně) připravuje na kvalifikační soutěž na Olympiádu mladých hasičů v dispiplínách CTIF, která se uskuteční příští rok v Itálii. Za pomoci řidičů Rosti, Marcela a Reného děvčata pilně trénují štafety na hřišti na Morávce a útoky trénujeme na...

—————

MH Branný závod 14. 10. 2023

22.10.2023 21:02
Sobota 14. 10. 2023 byla úspěšná pro naše mladé hasiče. V okresním kole branného závodu skočilo družstvo starších a družstvo dorostenek na 1. místě, dorostenec Vojta na 2. místě a družstvo mladších po malém zaváhání n a10. místě. Vítězná družstva posotoupila do krajského kola. Více info v sekci...

—————

SKALICKÝ KOPEC 2023

12.08.2023 00:00
Dne 12.8.2023 se uskuteční již 16. ročník Skalický Kopec 2023 Přijďte nás podpořit Skalické muže, ženy a děti... užít si zábavu, hasičskou atmosféru, něco málo na posilnění alkoholem a něco i na zub se najde :) Akce je pořádá ve spolupráci s osadním výborem Skalice a za podpory Statutárního města...

—————

KÁCENÍ MÁJE 2023

27.05.2023 15:00
Zveme občany Skalice a široké okolí na Kácení Máje ve Skalici pod hasičárnou od 15hod. Bohatý program pro děti i dospělé, Výpravěč pohádek s programem, a balónková show. Bohaté občerstvení (alko, nealko), něco sladkého na zub, koláček, věneček, grilovaná krkovička, klobásky z udírny, párek v...

—————

MH_Hadicová a uzlová štafeta + výlet do Lhotky 4.3.2023

08.03.2023 12:09
Mladí hasiči se v sobotu 4.3.2023 zúčastnili hadicové a uzlové štafety pořádané Okresním sdružením. Po závodech jeli do Lhotky na bowling a bazén. Více info a foto naleznete v sekci Mladí hasiči - aktuality.

—————


Kontakt

SDH Skalice

Skalice 426
738 01 Frýdek-Místek604 587 632
René Pardubický

604 316 669
Miroslav Frýdecký

721 257 800
Patrik Taichman

777 136 261
Miroslava Mamulová