Informace o nás

Založení sboru:

 

Dne 12. července 1914 byl v obci Skalice založen sbor dobrovolných hasičů. Dne 19. července byla svolána Valná hromada, na které byl zvolen  starostou sboru pan. Karel Rusina, tehdejší řídicí učitel. Velitelem sboru pan Alois Pitřík, rolník. Bylo přihlášeno celkem 34 činných a 12 přispívajících členů a byly podepsány stanovy sboru.

 

Současnost sboru:

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Skalici se skládá ze 96 řádných členů z toho 27 žen a 43 mužů. Počet dětí do 18 let je 26. Máme jedno sportovní družstvo žen, které se zabývá soutěží CTIF. Máme jedno soutěžní družstvo mužů soutěžící v závodech Beskydské ligy do které jsou zapojeny i dvě družstva žen. Taky máme družstvo mladších žáků, kteří se zúčastňují celostátní soutěže Plamen.

 

Také pořádáme různé společenské akce v naší obci: jako je Kácení máje, Posudková zábava a hasičská soutěž Skalický kopec. Spolupracujeme i s jinými složkami obce jako jsou sokoli (TJ Sokol) a myslivci (Sdružení myslivců).

 

Výbor SDH :

 

Starosta:
René Pardubický   
Náměstek starosty:
Patrik Taichman
Velitel
Miroslav Frýdecký
Zástupce velitele:
Petr Klimánek
Jednatel:
Bc. Michaela Alexovičová, DiS.
Hospodář:
Jaroslava Hlisnikovská
Vedoucí mládeže:
Ing. Miroslava Mamulová
Preventista:
Pavel Majtan
 
   
Člen výboru:
Rostislav Maršálek
Předseda revizní komise:
Pavla Valchařová

 


Kontakt

SDH Skalice

Skalice 426
738 01 Frýdek-Místek604 587 632
René Pardubický

604 316 669
Miroslav Frýdecký

721 257 800
Patrik Taichman

777 136 261
Miroslava Mamulová